Zbirke

Muzejska djelatnost se od osnutka ustanove do 2002. odnosila na nekoliko zbirki i povijesnih lokacija:

Arheološka zbirka osnovana je 1962. Godine a 1966 otvoren je stalni postav u crkvi sv Marak. Postav je preuređen 1982.godine a potom i 1999. Od 2010. je zbirka pohranjena a postav rasformiran radi istražnih radova.
Lapidarij je 1966. ga je uredio Davor Domančić.

1957. je osnovana galerija moderne umjetnosti. Djelovanje galerije i prezentacija povijesnog kazališta objedinjeni su u muzejsko-galerijsku lokaciju. 2002. Povijesno kazalište i galerija sistematiziraju se kao zasebne muzejske jedinice.

Od 1970. postaje sjedištem ustanove. U dvije zgrade smještaju se ured, muzejski i dokumentacijski fondovi. Od 1999. Na katu istočne zgrade uređen je Salon Hanibala Lucića.

Ostavštinu svestranog prirodoslovca sakupio je 1953. Niko Duboković

Građa je 2011. sistematizirana u 16 zbirki:

Arheološka zbirka
Hidroarheološka zbirka
Numizmatička zbirka
Zbirka kamenih ulomaka – lapidarij
Zbirka starih karata i veduta
Zbirka prirodoslovnog kabineta dr. Grgur Bučić
Zbirka raritetnih knjiga
Zbirka fotografija
Zbirka razglednica
Zbirka povijesnih dokumenata Hvarske komune
Zbirka predmeta, slika i posoblja Salona Hanibala Lucića
Zbirka suvremene umjetnosti
Zbirka komunalne i pomorske prošlosti Hvara
Zbirka Hvarskog povijesnog kazališta
Dokumentarna zbirka „Mali fondovi“
Hemeroteka

Pratite nas na 

 ©Muzej hvarske baštine