Promocija knjige “Zvona moga škoja”

Promocija knjige “Zvona moga škoja – Zvona i duhovna kultura zvona na otoku Hvaru s posebnim osvrtom na rekviziciju 1915.-1918.” Marice Buratović u refektoriju franjevačkog samostana u Hvaru. Knjigu će promovirati dr. fra Bernardin Škunca i dr. Mladen Domazet.

Leave a comment

Pratite nas na 

 ©Muzej hvarske baštine