Numizmatička zbirka

Numizmatička zbirka Muzeja hvarske baštine postoji gotovo od samog osnutka ustanove 1950. g. Nastala je otkupom, poklonima, istraživanjima i slučajnim nalazima, od koji je najznačajnija akvizicija bila u okviru otkupa arheološke zbirke hvarske porodice Marchi-Jeličić 1968. g., koju je krajem 19. st. sabrao hvarski građevinski poduzetnik i kolekcionar Šimun Marchi. Preuređenjem Arheološke zbirke i lapidarija dr. Grga Novak 1982. g. (utemeljene još 1966 g. u prostoru nekadašnje crkve sv. Marka u Hvaru), manji, probrani dio numizmatičkog fonda je bio izdvojen i izložen kao dio stalnog postava, te 1984. g. uveden u Inventarnu knjigu Arheološke zbirke. Zatvaranjem Arheološke zbirke 2008. g., i deponiranjem fundusa 2010. g., započela je reorganizacija numizmatičkog fonda MHB-a, pa je 2012. g. izložen i neizložen numizmatički fond objedinjen u jedinstvenu zbirku, koja je ponovno u cijelosti pregledana, izmjerena, digitalno fotodokumentirana, te uvedena u inventarnu knjigu i muzejski program M++, i na kraju pohranjena u nove, propisne folije i numizmatički registrator, te smješten u uredu MHB-a, u ljetnikovcu Hanibala Lucića u Hvaru.

Galerija

Numizmatička zbirka se sastoji od 846 novčića, uključujući nekoliko medaljica i žetona, a sadrži grčke, rimske, kasnosrednjovjekovne, novovjekovne i nekoliko novaca iz prve polovice 20. st. Brojem prevladavaju mletački novci 17. i 18. st. Od osobito vrijednih primjeraka izdvaja se nekoliko grčkih novčića, među ostalim farski, zatim novčić dinasta Baleja, dva rimska srebrenjaka, nekoliko bizantskih zdjeličastih novčića iz 11./12. st., nekoliko mletačkih novčića iz 14. i 15. st., kotorski folari iz 11. odnosno 14./15. st., kotorski folar iz 15. st., papinski novci iz 17. st., te turski, među kojima se posebno izdvaja srebrna akča iz 16. st. Sulejmana I. Zakonodavca. Podrijetlo novčića je uglavnom s područja grada Hvara, pa tako zbirka zorno prikazuje promet robe i ljudi na području grada i okolice, i od iznimnog je značaja za povijest Hvara.

Pratite nas na 

 ©Muzej hvarske baštine