Zbirka moderne i suvremene umjetnosti

Galerija suvremene umjetnosti je osnovana 1957. godine kao dio Historijskog arhiva Hvar, čiji je slijednik postao Centar za zaštitu kulturne baštine otoka Hvara, a potom Muzej hvarske baštine. Najvrijedniji dio zbirke čine slike hrvatskih slikara iz 6. desetljeća 20. stoljeća, kada je zbirka i nastala na inicijativu prof. Gamulina ( porijeklom sa otoka Hvara, što ga je i motiviralo da pomogne pri osnutku Galerije) koji je kao vodeći stručnjak za suvremenu umjetnost toga vremena bio u poziciji da sakupi za hvarsku galeriju djela najboljih umjetnika. Tako je novonastala zbirka odražavala hrvatske likovne težnje toga prijelomnog razdoblja 1950-ih godina, razdoblja stvaranja avangardne umjetnosti i sintetiziranja figurativnosti kao polazne točke prema apstrakciji. Pod njegovim su nadzorom nabavljane umjetnine do početka sedamdesetih godina prošlog stoljeća, tako da i predmeti iz tog razdoblja predstavljaju dosta reprezentativan izbor umjetnosti s područja bivše države. Nakon toga izvori iz Republičkog sekretarijata za prosvjetu, kulturu i fizičku kulturu postaju Hvaru sve manje dostupni, lokalna zajednica nema razumijevanja da bi osigurala sredstva za otkup, pa se zbirka obogaćuje jedino darovanjima. Stalni postav zbirke je do početka sanacije zgrade Arsenala, 2005. g. bio pozicioniran u galeriji ispred povijesne kazališne dvorane. Sadržavao je djela Miše, Vidovića, Dulčića, Masle, Pulitike, Kaštelančića, Ivančića, Petlevskog, Stančića, Kinerta, Šimunovića, Glihe, Aralice, Postružnika, Reisera, Bratanića, Angeli Radovanija… te je bio nezaobilazan dio svih turističkih obilazaka grada Hvara i u ljetnim mjesecima ga je posjećivalo tisuće ljudi, većinom stranaca, izuzetno zainteresiranih i za taj segment kulture zemlje u kojoj se nalaze. Slike iz zbirke redovito se posuđuju muzejima i galerijama prigodom postavljanja retrospektivnih izložbi umjetnika čija se djela nalaze u fundusu. Od 2005., kada je stalni postav izmješten radi sanacije zgrade Arsenala, restaurirana su sva djela, za koja smo ocijenili da je to potrebno, u restauratorskom zavodu u Splitu, potpomognuto sredstvima Ministarstva kulture RH. Cijeli fundus Zbirke moderne i suvremene umjetnosti MHB danas je pohranjen u spremištu sjedišta Muzeja u Ljetnikovcu Hanibala Lucića.

Galerija

Pratite nas na 

 ©Muzej hvarske baštine